quarta-feira, 28 de maio de 2008

L lhobo i la cordeirica

Staba ua beç un lhobo a buer auga nua ribeira quando biu que, mais abaixo, staba ua cordeirica a buer auga de l mesmo rigueiro. Mal apenas la biu, l lhobo botou-se a la cordeirica, dezindo-le:
- Mas l que ben a ser esto? Antoce tenes stado a antrubiar l’auga pa que you nun la puoda buer…
- Çculpai-me, respundiu-le la cordeirica, mas cumo you staba a buer de l lhado de baixo, para adonde cuorre l’auga, nun cuidei que podira antrubiar l’auga que stábades a buer…
Cumo l lhobo staba resolbido a meté-se cula canhonica, nun se quedou, i dixo-le:
- Puode ser, mas hai por ende uns seis meses soube que andubiste a dezir mal de mi, nas mies cuostas.
- Cumo puode ser esso se hai seis meses you inda nien sequiera habie nacido!?
- Nun tenes bergonha? Cumo ye que puodes dezir ua cousa dessas? Siempre la tue família le tubo rábia a la mie i, por esso, se nun fuste tu que deziste mal de mi, há de haber sido tou pai ou tou abó.
I mal apenas acabou de dezir estas palabras, l lhobo saltou para anriba de la cordeirica, matou-la i comiu-la.

Porqui se bei que aqueilhes que nun ténen sentimientos, ralamente oubiran la rezon. Quando l poder le ye dado a giente mala i anjusta, nun adelantra argumentar cun eilha, porque l tirano siempre achará modo de botar las culpas parriba de la sue bítima. Hai alturas an que sós atacado i te ténen rábia i nun adelantra buscares las rezones bálidas para te justeficares, mas tenes de seguir l tou camino defendendo-te dessa giente.

Esta fábula ye apersentada cun ua mudança de género an relaçon al que ye tradecional, anque yá ende coubira. La berdade ye que nun ganado son subretodo las canhonas que se déixan quedar yá que bonda un maron pa l ganado. Para alhá de todo esso, son muitas las ribeiras adonde l lhobo anda an busca de caça.
La moral de la fábula tamien se zambuolbe i atualiza.